Privacybeleid

Privacy statement Houtkwadraat

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Houtkwadraat omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van website Houtkwadraat (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan Houtkwadraat verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Houtkwadraat kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • website gegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het Cookiebeleid.

Gegevens via Houtkwadraat en via derden 
Houtkwadraat kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website (https://www.houtkwadraat.nl) of sociale media gebruikt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Houtkwadraat kan jouw gegevens gebruiken voor onderstaande punten (je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de genoemde doeleinden):

 • ter uitvoering van haar dienstverlening aan haar bezoekers;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • om je informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van Houtkwadraat
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
 • voor historische en/of statistische doeleinden.

Met wie delen wij jouw gegevens

 • Wij kunnen je gegevens delen met partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. Houtkwadraat heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals Cloud computing providers, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Woocommerce

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan
Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang
Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen
We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen
We accepteren betalingen via Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Mollie. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor Mollie-services voor meer details.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL-addons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op de website; je kunt ons privacybeleid hier vinden.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

Websites van derden 
Met uitzondering van de hierboven genoemde (websites van) derden die Houtkwadraat als verwerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden (zoals partners van Houtkwadraat) waarnaar Houtkwadraat een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. Houtkwadraat is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

Gebruik van cookies 
Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt Houtkwadraat zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Lees hier meer over het gebruik van cookies door Houtkwadraat en de gegevens die daarmee verzameld worden.

Gegevens wijzigen/afmelden

 • Raadpleeg ons cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kun je de instellingen op jouw toestel wijzigen of jouw locatie uit houden. Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van jouw browser gebruiken.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen.

Veiligheid
Houtkwadraat doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Privacy Statement wijzigen 
Houtkwadraat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Houtkwadraat te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Contacteer ons 
Kijk voor onze contactgegevens op onze website.

 


Close